Магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал болно.
davaatsetseg

Барилга Архитектурын Сургуулийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал болно.