ШУТИС. Барилга Архитектурын Сургуулийн Түр сургалтын бүртгэл
davaatsetseg

Тасралтгүй, насан туршийн боловсролын тогтолцоог хөгжүүлэх зорилгоор 

Инженер техникийн ажилтан, оюутнуудад зориулсан түр сургалтын хуваарь гарсан, бүртгэл явагдаж байна. 

Бүртгүүлэх холбоос: https://forms.gle/zfvKTDjCo6gNJU4f6