ШУТИС, Барилга, Архитектурын Сургууль болон Нааново Грин Энержи Монголиа ХХК-тай хамтран ажиллах Санамж бичиг үзэглэлээ.

ШУТИС, Барилга Архитектурын Сургууль нь Нааново Грин Энержи Монголиа ХХК -тай хамтран ажиллах Санамж бичгийг 2023.10.19-д хийлээ. Нааново Грин Энержи Монголиа ХХК нь Улаанбаатар хотод Хог хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэх” үйлдвэрийг Европын Холбооны санхүүжилтээр Европын компаниудтай хамтран хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд “Хаягдал боловсруулах технологи” мэргэжлийн богино хугацааны чадавхжуулах сургалт, оюутны дадлага, цалинтай оюутан, уралдаан тэмцээн хамтран зохион байгуулах, мэргэжлийн судалгаа, гадаад хамтын ажиллагааны  чиглэлээр тогтвортойгоор  хамтран ажиллах, лабораторын тоног төхөөрөмжөөр хангах зэрэг ажлууд хийгдэх болно.

Мэдээ бэлтгэсэнХүрээлэн буй орчны инженерийн салбар