ЭШ-ний алба

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Бадарч Аюурзана

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Инженерийн ухааны доктор (Ph.D)

Усны барилга байгууламжийн инженер

Усны барилга байгууламжийн гидравликийн загварчлал, тооцоолон бодох шингэний динамик

ayur@must.edu.mn

 жагсаалт үзэх

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

И-мэйл:

Очиргомбо Мөнхчимэг

Эрдэм шинжилгээ инноваци хариуцсан ажилтан

Магистр

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологич, эрүүл ахуйч

munkhchimeg.o@must.edu.mn

Холбоотой цэсүүд