Төлбөрийн мэдээлэл

1-р курсийн сургалтын төлбөр 1 кр нь 90800 төг, ШУТИС-БАС  ХААН банк 5031748136 тоот дансанд төлнө. Жилдээ хамгийн багадаа 30 кр  хамгийн ихдээ 42 кр хичээл сонгож үзнэ. Дараах зааврын дагуу төлбөрөө төлөхөд төлбөр шууд бүртгэгдэн ордог. Төлбөрийн утга: CT  Оюутны код   Нэр   Утас

Холбоотой цэсүүд