Гадаад хамтын ажиллагаа

Гадаад хамтын ажиллагаа                        Дотоод хамтын ажиллагаа

Энд:

  • Японы Ашикагагийн технологийн институт (ЯАТИ),

https://www.ashitech.ac.jp/ehome/

  • Олон улсын авто зам, замын боловсролын холбоо (МААДО),

https://www.piarc.org/en/

  • Москвагийн авто замын институт (МАДИ-улсын техникийн их сургууль),

https://en.madi.ru/

  • Эрхүүгийн ТИС-ийн авто замын тэнхим зэрэг  мэргэжлийн байгууллага, сургууль,

https://www.irgups.ru/en/about-university

  • Өмнөд Солонгос улсын Сөүлийн үндэсний их сургууль (Seoul National University, SNU),

https://en.snu.ac.kr/

  • Өмнөд Солонгосын үндэсний судалгаа, бизнесийн хөгжлийн (R&BD) их сургууль болох Кумо Үндэсний Технологийн Институт (Kumoh National Institute of Technology)

https://eng.kumoh.ac.kr/eng/index.do -тай харилцаа холбоотой ажиллаж байна.

Холбоотой цэсүүд