ЭШИ ажлын 2023-2024 оны төлөвлөгөө

БАС-ийн 2023 – 2024 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

БАС-ийн ЭШАлбаны 2023-2024 оны хичээлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

БАС-ийн түр сургалтын жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.