ЭШИ ажлын 2022-2023 оны төлөвлөгөө

БАС-ийн 2022 – 2023 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

БАС-ийн ЭШАлбаны 2022-2023 оны хичээлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

БАС-ийн түр сургалтын жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.