ХБОИС - Багш, ажилчид

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Жигмэд Даваацэрэн

Салбарын эрхлэгч

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын Зөвлөх инженер

1993 онд МУ-ын ТИС, Ус хангамж, ариутгах татуурга, бакалавр

1995 онд МУ-ын ТИС, Ус хангамж, ариутгах татуурга, магистр

2022 онд ШУТИС, Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Ус цэвэрлэгээний технологи

jingeed@must.edu.mn

жагсаалт үзэх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Санги Чулуунхуяг

Зөвлөх профессор

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын Зөвлөх инженер

1984 онд ОХУ-ын Политехникийн дээд сургууль, Ус хангамж ариутгах татуурга, магистр

1995 онд МУ-ын ТИС-д Техникийн Ухааны Доктор (Ph.D)

Байгалийн ус цэвэрлэгээ

chuluunkhuyags@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Даваа Басандорж

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын Зөвлөх инженер

1984 онд ОХУ-ын УПИ, Ус хангамж ариутгах, татуурга, магистр

1996 онд МУ-ын ТИС-д Ус хангамж ариутгах, татуурга, магистр

2002 онд ОХУ-ын СанктПетербург хотын Барилга, Архитектурын Их Сургуульд

Техникийн Ухааны Доктор (Ph.D)

Ус цэвэрлэгээ, бохир усыг цэвэрлэж эргүүлэн ашиглах технологийн судалгаа, саарал усны менежмент, нүхэн жорлонгийн шинэчлэл, инноваци

basangreen@must.edu.mn

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Бямбажав Лхагвадулам

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хими технологич

1997 онд МУИС, Хими технологи, бакалавр

1999 онд МУИС, Химийн ухааны магистр

2012 онд БНСАУ-д Инже Их Сургууль. Нано систем инженерийн сургууль, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хаягдал боловсруулах технологи, үйлдвэрийн ус цэвэрлэгээ

lkhagvadulam@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Цогтбаяр Уранцэцэг

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Халаалт, агаар сэлгэлт

МУ-ын Зөвлөх инженер

2005 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, бакалавр

2008 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, магистр

2016 онд ШУТИС-д, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Монгол хонины ноосон дулаан тусгаарлагч материалыг барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах судалгаа

Барилгын дулаан алдагдал, Халаалтын системийн шийдэл төлөвлөлт

urantsetseg.b@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Буянтогтох Билгүүн

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Халаалт, агаар сэлгэлт

МУ-ын Мэргэшсэн инженер

2003 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, бакалавр

2013 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, магистр

 2019 онд Япон улсын Ёкохамагийн Үндэсний Их Сургууль, Хүрээлэн буй орчны инженерийн доктор (PhD)

Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, дотор агаарын чанарын үнэлгээ, Барилгын дулааны тав тух

bbilguun@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл: 

Буян Мөнхбаяр

Ахлах багш

Магистр

Халаалт, агаар сэлгэлт

МУ-ын Зөвлөх инженер

1994 онд МУ-ын ТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, бакалавр

1996 онд МУ-ын ТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, магистр

Барилгын эрчим хүчний хэрэглээний  үнэлгээ, аудит, Дотор агаарын чанар, Сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглалт

munkhbayar@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Дашдаваа Эрдэнэцэцэг

Ахлах багш

Магистр

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт

МУ-ын Зөвлөх инженер

1991 онд МУ-ын Политехникийн дээд сургууль, Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, бакалавр

1999 онд МУ-ын ТИС, Дулаан хангамж, магистр

Барилгын дотор агаарын чанар, инженерийн шугам сүлжээний найдваржилт

Барилгын дотор агаарын чанар, инженерийн шугам сүлжээний найдваржилт

erdee@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Хавчиг Баатарсүрэн

Багш

Магистр

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт

МУ-ын Зөвлөх инженер

1989 онд МУ-ын Политехникийн дээд сургууль, Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, бакалавр

2007 онд ШУТИС, Халаалт агаар сэлгэлт, магистр

Гадна шугам сүлжээний ашиглалт, засварын бодит судалгаа

kh.baatarsuren@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Сандаг Эрхэмбаяр

Багш

Магистр

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

МУ-ын мэргэшсэн инженер

1995 онд МУ-ын ТИС Ус хангамж, ариутгах татуурга, бакалавр

2005 онд Удирдлагын Академи, Бизнесийн удирдлага магистр

2011 онд МУ-ын ТИС, Ус хангамж, ариутгах татуурга, магистр

Ус авах байгууламжийн судалгаа

erkhee9191@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Чулуунбаатар Наранцацрал

Багш

Магистр

Халаалт, агаар сэлгэлт

МУ-ын Мэргэшсэн инженер

2007 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, бакалавр

2009 онд ШУТИС, Халаалт, агаар сэлгэлт, магистр

Барилгын дулааны физик (дулаан, чийгийн дамжуулалт), Пассив сууцны үнэлгээ

narantsatsralch@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Осоргочоо Мядаг

Багш

Магистр

Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ

2016 онд ШУТИС, БАС, Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, бакалавр

2018 онд ШУТИС, БАС, Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, магистр

Ус хангамжийн шугам сүлжээний горимын судалгаа

myadag@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Энхтайван Амарбаясгалан

Дадлагажигч багш

Магистр

Сантехник инженерийн байгууламж

Мэргэшсэн инженер

2012-2016 Сантехник инженерийн байгууламж, Бакалавр

2016-2018 Халаалт агаар сэлгэлт, Магистр

Барилгын дулааны гүүрийн судалгаа

e.amarbayasgalan@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Алтанцолмон Зул

Сургалтын мастер

Бакалавр

Микробиологич

2015 онд МУИС, Микробиологич, бакалавр

2022 онд ШУТИС, Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, магистр

Цэвэр, бохир усны шинжилгээ

zul.a@must.edu.mn