АС - Хамтын ажиллагаа

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА                        Дотоод хамтын ажиллагаа

Хамтарсан сургалт, судалгаа, оюутны дадлага, багшийг мэргэшүүлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллагууд.

Үүнд:

  • БХБЯамны Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын газар
  • УБ хотын Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
  • Барилгын хөгжлийн төв
  • Зураг төсөл судалгааны 80 гаруй компани
  • Монголын Архитекторуудын эвлэл
  • Зураг төсөлчдийн холбоо
  • УБ хот дахь гадаадын JICA, GIZ, Сүмитомо корпораци