Онцлох мэдээ

2022 оны 10 сарын 25-нд CC Water төсөл болон бусад ижижл төстэй төслүүдийн хоорондын чанарын баталгаа солилцооны онлайн уулзалт болно.

2022 оны 11 сарын 25-аас 11 сарын 30 хүртэл Норвейгийн Осло хотод CC Water төслийн удирдах багийн анхны биет уулзалт болно.