БИС-Хамтын ажиллагаа

Гадаад хамтын ажиллагаа                        Дотоод хамтын ажиллагаа

Салбарын дотоод хамтын ажиллагаа нь төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, барилгын компаниудтай хамтарсан сургалт семинар зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ, сорилын ажлууд гүйцэтгэх, оюутны дадлага хийлгэх, үйлдвэрлэлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдэж байна. Манай салбартай байнгын хамтын ажиллагаатай байгууллага, компаниудыг дурдвал:

Хамтран ажиллах хүсэлтээ энд дарж илгээнэ үү?

Ажлын байрны зараа энд дарж оруулна уу?