БИС-Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Сүүлийн жилүүдэд барилгын салбарын тулгамдсан асуудлаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг явуулж байна. Үүнд:

 • Барилгын дэвшилтэт бүтээцийн судалгаа
 • Тогтворгүй бүтэцтэй ул хөрсний механикийн судалгаа
 • Барилга, байгууламжийн оношлогоо
 • Төмөрбетон бүтээцийн удаан эдлэгдэх чадвар
 • Орон зайн нимгэн ханат бүтээцийн судалгаа
 • Барилгын бүтээцийн тооцоог автоматжуулах
 • Газар хөдлөлтийн идэвхитэй бүсэд баригдах барилгын норм дүрмийн судалгаа
 • Барилгын бүтээцийн чанарын үнэлгээ, сэргээн  засварлалт
 • Автозамын шороон далан, хучилтын бүтээцийн ус, дулааны горимын судалгаа
 • Галд тэсвэртэй барилгын бүтээц
 • Барилга байгууламжийн төлөв байдалд хөрсний усны түвшний нөлөө
 • Барилгын бүтээцийг үл эвдэх аргаар турших
 • Барилгын үйлдвэрлэлийн тулгамдсан асуудлууд
 • Бетон, төмөрбетон бүтээцийн ажлын технологи
 • Гөлтгөнийн хоёрдогч түүхий эдийг дахин боловсруулан шинэ нэр төрлийн дулаалгын материал ба гөлтгөнөт барьцалдуулагч гарган авах
 • Барилгын нуралтаас үүссэн хог хаягдлыг дахин ашиглах боломжийн судалгаа
 • ДЦС-ийн үнсийг барилгын материалын үйлдвэрлэлд хэрэглэх ногоон ирээдүй

Барилгын инженерийн салбарын харьяанд судалгааны профессорын 1 баг, судалгааны 4 төв үйл ажиллагаа явуулж, эрдэм шинжилгээ болон гэрээт ажлууд гүйцэтгэж байна.

Гүйцэтгэсэн ажлууд:

Төвүүд, профессорын баг: