Товч танилцуулга

 

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1

         1999 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн ТИС-ийн ректорын 114 тоот тушаалаар салбар сургуулийн магистр, докторын сургалтыг хариуцан ажиллах багшаар доктор (Ph.D) дэд профессор Б.Батцагааныг томилж байсан бөгөөд энэ нь одоогийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын албан тушаал юм. Үе үеийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Сүнжидмаа (2001-2003), доктор (Ph.D), профессор Б.Батцагаан (2003-2004), доктор (Ph.D) Р.Болормаа (2004-2006), доктор (Ph.D) М.Оюунчимэг (2006), доктор (Ph.D) Б.Оюунчимэг (2007), доктор (Ph.D) Х.Алтантуул (2007-2009), доктор (Ph.D) дэд профессор Р.Болормаа (2009-2014) нар ажиллаж байсан бөгөөд 2011 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн ШУТИС-ийн ректорын Б-139 тоот тушаалаар Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын албан тушаалыг Эрдэм шинжилгээ, инноваци эрхэлсэн дэд захирал болгон өөрчилсөн байна. 2013 оноос эрдэм шинжилгээ, инноваци хариуцсан ажилтны албан тушаалыг шинээр бий болгож Ш.Одонтуяа томилогдсон бөгөөд 2014 оны 10 дугаар сарын 01-нээс эрдэм шинжилгээ, инноваци хариуцсан ажилтнаар О.Мөнхчимэг ажиллаж байна. 2015 оны 02 дугаар сарын 01-нээс Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар доктор (Ph.D) Ц.Оюунцацрал томилогдон ажиллаж байна.