БИС-Оюутны уралдаан, тэмцээн
олимпиад зурган илэрцүүд scholarship зурган илэрцүүд санал хүсэлт зурган илэрцүүд
Олимпиад, тэмцээн Клубууд      Тэтгэлэг Санал, хүсэлт

Барилгын инженерийн салбар нь хичээл сургалтыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу явуулахдаа профессор, багш нар болон суралцагч оюутнуудын идэвхи санаачилгын үндсэн дээр танхимын хичээлээс гадна олон төрлийн үйл ажиллагааг хандивлагч байгууллага, компаниуд, ажил олгогчид, мэргэжлийн холбоод болон гадаадын байгууллагуудын дэмжлэг, тусламжаар тогтмол зохион байгуулдаг. Үүнээс дурдвал:

  • Жил бүрийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
  • “БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГЕОТЕХНИКИЙН АСУУДЛУУД" Онол-практикийн бага хурал

"ГАН ГҮҮР" УРАЛДААН

БАРИЛГЫН МЕХАНИКИЙН ОЛИМПИАД

 

"ТӨМӨР БЕТОНЫ АЯН" СЭДЭВТ ОНОЛ,

ПРАКТИК ЭШ-НИЙ БАГА ХУРАЛ

"МОДОН БҮТЭЭЦ" СЭДЭВТ ОНОЛ,

ПРАКТИК ЭШ-НИЙ БАГА ХУРАЛ

ХӨРСНИЙ МЕХАНИКИЙН ОЛИМПИАД

ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИ

Дээрх ажлуудыг хийхдээ Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо, Барилгын Хөгжлийн Нэгдсэн Төв, Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны дэргэдэх Залуу Инженерүүдийн Клуб, Америкийн Бетоны Холбоо, "Баяр багш" сан, “Аж констракшн”, “Ган харш” ХХК, “Шинэст” ХХК, “Кон консалтинг” ХХК, “Дельта” ХХК, “Их үйлсийн эрэлд” ХХК, “Сойл трейд” ХХК зэрэг барилга угсралтын болон зураг төслийн компаниудтай хамтран ажиллаж байна.

Клубууд:

Тэтгэлэг:

Бусад мэдээлэл