CCWater

Төслийн нэр: Graduates for Climate Change adapted water management – CC Water - Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон усны менежментийн ахисан түвшний сургалт

Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2021.01.15 – 2024.01.14

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education Programme

Нийт санхүүжилт: 232 сая ₮

Төсөл хэрэгжиж буй салбар: Инженерийн байгууламжийн салбар

Төслийн үндсэн веб: http://waterharmony.net/ccwater

Европын холбооны ЭРАСМУС+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Graduates for Climate Change adapted water management – CC Water - Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон усны менежментийн ахисан түвшний сургалт” төслийг 2021 – 2024 оны хугацаанд ШУТИС БАС-д хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд БАС-д хэрэгжүүлж буй Усны барилга байгууламжийн магистрын хөтөлбөрт уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд дасан зохицох усны инженерчлэл болон менежментийн хичээлийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулан оруулах замаар хөтөлбөрийг сайжруулах, лабораторын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, багшлах боловсон хүчнийг чадавхжуулах, оюутнуудыг дэмжих олон арга хэмжээнүүд төлөвлөгдөн хэрэгжиж байна. Төслийг Норвейгийн Хөдөө аж ахуйн сургууль (NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE) ахалж дараах улсын их сургуулиуд хамтран хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

 • UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZYRY OLDTYN (UWM), POLAND
 • UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ART (TH OWL), GERMANY
 • UNIVERSITY OF PERADENIYA (UOP), SRI LANKA
 • RAJARATA UNIVERSITY OF SRI LANKA (RUSL), SRI LANKA
 • SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA (SEUSL), SRI LANKA
 • MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (MUST), MONGOLIA
 • NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA (NUM), MONGOLIA
 • QINGDAO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (QUT), CHINA
 • SHENZHEN INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY (SIAT), CHINA
 • INNER MONGOLIA UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS (IMUFE), CHINA

Төслийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнэ үү. 

>>  ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

>>  ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

>>  ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

Холбоо барих:

 • Төслийн менежер: Б.Аюурзана
 • Утас: 89670042
 • И-мэйл: ayur@must.edu.mn
Холбоотой цэсүүд