ИЗЗТ-Оюутны уралдаан, тэмцээн

2000 оноос хойш жил бүр уламжлал болгон шинэ элсэгчид, тэнхимийн  нийт оюутан дунд

  • Дүрслэх геометрийн УЛСЫН-ийн олимпиад
  • Дүрслэх геометрийн ШУТИС-ийн олимпиад
  • Инженерийн зургийн автоматжуулалтын олимпиад
  • Техникийн зурагзүйн олимпиад
  • Авхаалж сэргэлэнчүүдийн тэмцээн зохион байгуулдаг. Уг тэмцээнүүдийн  зорилго нь үе үеийн оюутан багш нарын харилцаа холбоог бэхжүүлэхэд оршдог.