Судалгааны төвүүд

Барилгын дэвшилтэт материал, бүтээцийн судалгааны төв

Судалгааны чиглэл: Барилгын шинэ материал, бүтээцийг гарган авах, боловсруулах, дэвшилтэт технологийг нутагшуулах эзэмших

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2000.02.15

Төвийн захирал: доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Сүнжидмаа

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн T байр 106 тоот

Цахим хаяг: sunjidmaa@must.edu.mn

 

Зураг төсөл судалгааны төв

Судалгааны чиглэл: Иргэний барилгын архитектур хот төлөвлөлт, хот суурин газрын

судалгаа зураг төсөл боловсруулах

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2000.02.15

Төвийн захирал: Ахлах багш Д.Өлзийсүрэн

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн T байр 301 тоот

Цахим хаяг: ulzii_arch@must.edu.mn

 

Зураг төсөл, оношлгооны Реконстракшн төв

Судалгааны чиглэл: Барилга болон барилгын бүтээцийн оношилгоо

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2001.10.16

Төвийн захирал: доктор (Ph.D), профессор Я.Дүйнхэржав

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн II байр 408 тоот

Цахим хаяг: daamts@yahoo.com

 

Геотехникийн судалгааны төв

Судалгааны чиглэл: Монгол орны инженер геологийн төвөгтэй нөхцөлд барилга, автозамын ул хөрсний шинжилгээ хийх, барилга, байгууламжийн эвдрэл гэмтлийг оношлох, дүгнэлт гаргах, засварлах, сэргээх зураг төсөл зохиох, зөвлөгөө өгөх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх зорилготой

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2003.01.10

Төвийн захирал: доктор (Ph.D), дэд профессор С.Нямдорж

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн Т байр 103 тоот

Цахим хаяг: nyamdorj_999@yahoo.com

 

Усны судалгааны төв

Судалгааны чиглэл: Ус, хүрээлэн буй орчны судалгаа, шинжилгээний ажил эрхлэх зорилготой.

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2005.10.18

Төвийн захирал: доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Басандорж

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн II байр 103 тоот

Цахим хаяг: basangreen@gmail.com

 

Авто замын сургалт судалгааны төв

Судалгааны чиглэл: Орчин үеийн шинэ дэвшилтэт материалыг туршиж, үйлдвэрт нэвтрүүлэх, шинэ материалуудын физик механикийн шинж чанаруудыг иж бүрнээр нь судлах

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2006.05.03

Төвийн захирал: Ахлах багш С.Амарбуян

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн II байр 203 тоот

Цахим хаяг: amarbuyan.s@must.edu.mn

 

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн сургалт судалгааны төв

Судалгааны чиглэл: Дараах 3 үндсэн чиглэлээр судалгаа явуулж байна.

  1. Барилгын дулаан хамгаалалтын чиглэлээр бодлогын болон техникийн бичиг баримт боловсруулах
  2. Эрчим хүчний хэмнэлттэй техник, технологийг турших, үнэлгээ өгөх
  3. Барилгын салбарын эрчим хүчний хэмнэлтийн чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулах

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2006.12.20

Төвийн захирал: Б.Мөнхбаяр

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр 131 тоот

Цахим хаяг: munkhbayar@must.edu.mn

 

Барилга, замын технологи, эдийн засаг, төсвийн нормчлолын судалгааны төв

Судалгааны чиглэл: Барилгын салбарын үнэ бүрдэлт, хөдөлмөрийн болон  төсвийн нормчлолын ажлыг боловсронгуй болгох, норм , үнэлгээ, стандартыг шинэчлэх болон шинээр боловсруулах ажлыг дагнан гүйцэтгэх

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2010.11.04

Төвийн захирал: С.Ганболд

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр 125 тоот

Цахим хаяг: sodconst@gmail.com

 

Autodesk-ийн эрх бүхий сургалтын төв

Судалгааны чиглэл: Барилгын зураг төслийн сүүлийн үеийн програм хангамжаар сургалт явуулах, шинэ програм хангамжийг сурталчилах, нэвтрүүлэх

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2016.01.01

Төвийн захирал: Н.Саранчимэг

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн II байр 403 тоот

Цахим хаяг: saranchimegn@must.edu.mn

 

Усны барилга байгууламжийн судалгаа хөгжлийн төв

Судалгааны чиглэл: Усны барилга байгууламж, усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах хамгаалах, Монгол орныг усжуулах, усны эрчим хүчийг ашиглахтай холбоотой эрдэм шинжилгээний ажил, зураг төсөл боловсруулах болон усны зөвлөх үйлчилгээний ажлуудыг гүйцэтгэхээр байгуулагдсан.

Үүсэн байгуулагдсан огноо: 2018.09.10

Төвийн захирал: Н.Насанбаяр

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн II байр 305 тоот

Цахим хаяг: nnasan.4@gmail.com