ХБОИС-Оюутны уралдаан, тэмцээн

2002 оноос хойш жил бүр уламжлал болгон шинэ элсэгчид, салбарын нийт оюутан багш нарын дунд сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, ширээний теннис, шатрын тэмцээн зохион байгуулдаг. Уг тэмцээний зорилго нь үе үеийн оюутан багш нарын харилцаа холбоог бэхжүүлэхэд оршдог.

2009, 2011, 2015, 2016 онуудад “Үйлдвэрлэлийн дадлага”-ын отряд бүрдүүлж оюутан сурагчдыг дадлагажуулсан.

 

 

2014 онд Барилгын норм ба дүрмийн олимпиад зохион байгуулсан.

 

Green box ХАС-ын мэргэжлийн оюутнуудын дунд зохион байгуулагддаг тэмцээн уралдаан

Монгол улсын их хурлаас баталсан Ногоон хөгжлийн бодлого болон Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоолыг бодит байдалд хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах, Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлын нэг болох гэр хорооллыг хөгжүүлэхэд оюутны оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг дэмжих зорилгоор Барилга Архитектурын Сургууль, Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн төв хамтран зохион байгуулсан "Green box-III" зорилтот төслийн уралдаан