Дотоод хамтын ажиллагаа
Санамж бичиг байгуулсан талууд Санамж бичиг байгуулсан огноо Хүчинтэй хугацаа Санамж бичгийн агуулга
1 Цэнхэр алт, Ногоон хэрэм Монголын үндэсний усны ассоциаци - Барилга, Архитектурын сургууль 2021 оны 11 сарын 4 2023 Усны томоохон төслүүд дээр хамтран ажиллах, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт байх БАС-ийн Хэрлэнгийн сургалтын полигоныг ойжуулах, сургалт судалгааны ажил хамтран гүйцэтгэх
2 Барилгын зөвлөх мэргэжилтэн, экспертүүдийн "Шинэчлэл" холбоо - Барилга, архитектурын сургууль 2021 оны 12 сарын 30 2023 Барилгын салбарын хөгжлийн баримт бичгүүдийг боловсронгуй болгох, төрийн бодлогод тусгагдсан шинжлэх ухаан, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэлүүдээр хамтарсан судалгаа хийх, мэдлэг туршлага солилцох сургалт зохион байгуулах
3 Монголын Барилгын инженерүүдийн холбоо - Барилга Архитектурын сургууль 2022 оны 4 сарын 28 2024 Барилгын салбарт бэлтгэгдэж буй инженерүүд болон салбарт ажиллаж буй инженерийн тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоог хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд харилцан хамтарч ажиллах
4 ЭН ЭЙ ПИ ГРУПП ХХК - Барилга, архитектурын сургууль 2022 оны 5 сарын 5 2025 Тэтгэлэгт хөтөлбөр, Цалинтай дадлагажигчийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
5 Барилга хот байгуулалтын яам - Барилга, Архитектурын сургууль 2022 оны 5 сарын 6 2025 Барилгын салбарт мэргэжлийн болон ахисан түвшний чанартай боловсон хүчнийг бэлтгэх, зөвлөхийн сургалтууд, давтан сургах, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил гүйцэтгэх, салбарын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, техник технологийн ололтыг салбарт нэвтрүүлэх, зөвлөхийн үйлчилгээ оролцоог мэргэжлийн салбарт нь идэвхжүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах