Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

2022-2023 оны хичээлийн жилд Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал болно. Хурлын удирдамж удахгүй гарна.