Элсэлт, төгсөлт

Элсэхэд авах шалгалт-  Хар зураг, Математик, Физик бусад  ЭЕШ оноо-480 их бусад хичээлээр  480

  1. Бүртгүүлэх явц: Элсэлтийн web-д Цахимаар нэвтрэн орж мэргэжлээ баталгаажуулж, бүртгүүлж оюутны код авна.
  2. Бүртгүүлэхэд авчрах баримт бичгийн жагсаалт: ЕБС гэрчилгээ, ЭЕШ батламж, Иргэний үнэмлэхний хуулбар, 2 хувь цээж зураг