Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүд

БАС нь барилгын инженерчлэл, архитектурын чиглэлийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг үндэсний хэмжээнд болон олон улсын түвшинд түгээх зорилгоор Хотжилт ба инновац олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж байна. Сэтгүүлийн сайтад хандах бол энд дарна уу.

БАС-ийн профессор багш нарын судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнг ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг сэтгүүлд жил бүр тогтмол хэвлүүлж байна. ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг үзэх бол энд дарна уу.