Захирлын зөвлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

Батмөнх Нарантуяа

Захирал 

Доктор (Ph.D)

Барилгын Материалын Технологич Инженер

Бетон судлал, хаягдал материалыг бетонд ашиглах,  материалын шинжилгээны аргууд, замын материал, тусгаарлах  материал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

Жүгдэрнамжил Амарбаяр

Сургалт чанарын албаны дарга

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Гео-байгаль орчин, геотехник инженер

Хөрсний хүнд металын бохирдол

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

Бадарч Аюурзана

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Инженерийн ухааны доктор (Ph.D)

Усны барилга байгууламжийн инженер

Усны барилга байгууламжийн гидравликийн загварчлал, тооцоолон бодох шингэний динамик

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

Г.Цовоодаваа

Архитектурын салбарын эрхлэгч

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Архитектор

Ногоон барилгын төлөвлөлт, тооцоолол

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

М.Оюунчимэг

Барилгын инженерийн салбарын эрхлэгч

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

Байгууламжийн динамик, газар хөдлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

Ж.Даваацэрэн

Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарын эрхлэгч

Доктор (Ph.D)

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

Ус цэвэрлэгээний технологи

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

Ренчиндорж Болормаа

Инженерийн байгууламжийн салбарын эрхлэгч

Доктор (Ph.D), дэд профессор

Авто замын барилгын инженер

Асфальтбетон хучилттай замын эвдрэлийг урьдчилан магадлан тодорхойлох нь

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

Ч. Мягмаржав

Инженерийн зураг зүйн тэнхимийн эрхлэгч

Магистр

Механик инженер, Барилгын инженер

Хүнсний бүтээгдэхүүний нам температурын хатаалт

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Сэр-Од Бямбаа

Ахлах нягтлан бодогч

Магистр

Эдийн засагч, нягтлан бодогч

 

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Судалгааны чиглэл:

Бүтээлийн жагсаалт:

Э. Оюунзаяа

Чанарын менежер

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Хөнгөн үйлдвэрийн технологич инженер

Хөнгөн үйлдвэр, сурган

жагсаалт үзэх

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Б.Бүжмаа

Захирлын туслах

Магистр