Судалгааны профессорын баг

ШУТИС-ийн захирлын 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/146 тоот тушаалын дагуу Барилга Архитектурын Сургуульд дараах судалгааны профессорын багийг байгуулан ажиллаж байна.

 Хөрсний механик динамикийн судалгааны профессорын баг


Судалгааны чиглэл:

♦Барилга, байгууламжийн хөрс, чулуулгийн геотехникийн шинж чанарын судалгаа

♦Инженерийн газар хөдлөлийн судалгаа

♦Зам, гүүр, усны барилга, байгууламжийн геотехникийн судалгаа

♦Газар доорх барилга, байгууламжийн бүтээцийн судалгаа

♦Барилга, байгууламжийн геотехникийн мэргэжлийн магистр, докторын сургалт, судалгааны ажил

♦Хөрсний механик, буурь суурь мэргэжлийн магистр, докторын сургалт, судалгааны ажил

Судалгааны профессорын багийн профессор: Академич, доктор (Sc.D), профессор Д.Дашжамц

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн Т байр 301а тоот


Ногоон технологийн байгууламжийн судалгааны профессорын баг

Судалгааны чиглэл:

♦Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, тэдгээрийн технологийн чиглэл

♦Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын дотор, гаднах агаарын чанарын судалгаа, шошгожуулалт

♦Ногоон барилгын үнэлгээ, судалгаа /агаар, ус/

♦Хаягдал боловсруулах /шингэн, хуурай хог/ технологийн судалгаа

Судалгааны профессорын багийн профессор: Доктор (Ph.D), профессор С.Чулуунхуяг

Хаяг: ШУТИС-ийн хичээлийн II байр 201 тоот