ХБОИС- Хамтын ажиллагаа

                              ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА                        Дотоод хамтын ажиллагаа

Салбарын дотоод хамтын ажиллагаа нь төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, барилгын компаниудтай хамтарсан сургалт семинар зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ, сорилын ажлууд гүйцэтгэх, оюутны дадлага хийлгэх, үйлдвэрлэлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдэж байна. Манай салбартай байнгын хамтын ажиллагаатай байгууллага, компаниудыг дурдвал:

 • Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо
 • Ус сувгийн удирдах газар ТӨҮГ
 • Усны зохицуулах зөвлөл
 • "Монгол-Ус" ТӨҮГ
 • Монголын Усны Академи
 • Усны түншлэл ТББ
 • Цахилгаан - Сантехник угсралтын "Хүрд" ХХкомпани
 • Үйлдвэр, барилга, худалдаа, үйлчилгээний “Зуун найман суврага’’  ХХК
 • Сантехник, угсралтын “Одкон Холдинг” компани
 • Сантехник, угсралтын “САН” ХХК
 • Нийгэм ахуйн барилгын “НАБ” групп
 • Барилгын зураг төслийн “Хатанбаатар’’ ХХК
 • Барилгын зураг төслийн “Гандирис -Од’’ ХХК
 • Барилгын зураг төслийн “Их мянганы инженерчлэл’’ ХХК
 • Барилгын зураг төслийн “Хангайн нар’’ ХХК
 • Барилгын зураг төслийн “ЦНТ’’ ХХК
 • Барилгын зураг төслийн “Эрчим төсөл’’ ХХК