ИБС-Багш, ажилчид
   

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Рэнчиндорж Болормаа

Профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Автозамын барилгын инженер

Зөвлөх инженер, ШУ-ны академийн “Бага чуулга”-ны гишүүн

Харьковын "Автозамын их сургууль", ХАДИ, 1994,Магистр

ОХУ-н Москвагийн авто замын сургууль, МАДИ (ГТУ), 2004, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Асфальт бетон хучилттай замын эвдрэлийг урьдчилан магадлан тодорхойлох нь,  Хучилтын тооцоо,  Авто замын материал судлал,  Авто замын ашиглалт, арчлалт, засвар шинэчлэлт,  Авто замын хөдөлгөөний менежмент, Тулц хана төсөллөлт, Авто замын байгаль, орчны нөлөөллийн судалгаа,Тусгай замын төсөл, тооцоо

bolor_scea@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Пүрэв Болд

Зөвлөх профессор

Монгол улсын гавьяат багш, ШУТИС-ийн хүндэт профессор

Гидротехникч инженер

Монгол улсын зөвлөх инженер

МУИС, Гидротехникч инженер, бакалавр

ТИС, 1996 он, Усны барилга байгууламжийн инженер, Техникийн ухааны магистр

purev.bold@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Баяраа Уранзаяа

Дэд профессор

Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)

Гидротехникч инженер

Москвагийн Барилгын Их Сургууль, 2003, Техникийн ухааны магистр

Москвагийн Барилгын Их Сургууль, 2006, Болорсролын техникийн ухааны доктор Ph.D

Москвагийн Барилгын Их Сургууль, 2012, Шинжлэх ухааны доктор Sc.D

Усны барилга байгууламжийн төсөл судалгаа, мелиораци, гидравлик

uranzaya@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Самбуу Хаснавч

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер-конструктор, Гүүр туннелийн инженер.

Зөвлөх инженер

1993 ОХУ-ын Москва хотын авто замын дээд сургуульд “Гүүр ба туннелиийн инженер”

ТИС, БИС, 1995 он, Техникийн ухааны бакалавр

ТИС, ЗОСТ, 1999 он, Техникийн ухааны магистрШУТИС, БАС, 2018 он,

Гүүр ба хоолойн бүтээц Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Гүүрийн бүтээц оношилгоо

s_khasnavch@must.edu.mn

Овог, нэр: 

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

  

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Махбал Цас-Оргилмаа

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Авто замын барилгын инженер

Зөвлөх инженер

ТИС, БИС, 1995 он, Техникийн ухааны бакалавр

ШУТИС, БИС, 2002 он, Техникийн ухааны магистр

БНСУ-ын Kумо Үндэсний Технологийн Сургууль, 2019 он, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Гүүрийн хэт өндөр үзүүлэлттэй бетон бүтээц, өндөр үзүүлэлттэй бетон бүтээц, хүчитгэсэн төмөрбетон бүтээц, авто замын асфальтбетон хучилт.

tsasorgilmaa@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Наранцогт Насанбаяр

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Усан цахилгаан станцын барилгын инженер

 Мэргэшсэн инженер

ШУТИС, БИС, 2003 он, Усан цахилгаан станцын барилгын инженер, бакалавр

ШУТИС, БИС, 2004 он, Усан цахилгаан станцын барилгын инженер, магистр

Газрын доорх усны нөөцийг зохиомол аргаар нэмэгдүүлэх

nasanbayar.narantsogt@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Сандир Баасансүрэн

Ахлах багш

Техникийн ухааны магистр

Ус-судлаач инженер

Мэргэшсэн инженер

МУИС-ФЭСургууль,  Ус-судлаач инженер, бакалавр

МУИС-ФЭСургууль, магистр

Ойн ус судлал 

baasansuren.s@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Самбуудоржийн Амарбуян

Багш

Техникийн ухааны магистр

Авто замын барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

ШУТИС, БИАС, Авто замын барилгын инженер, Бакалавр

ШУТИС, БИАС, Авто замын барилгын инженер, Техникийн ухааны магистр

Төмөрбетон гүүрийн даацын судалгаа

amarbuyan.s@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Ган-Очирын Очирдорж

Багш

Техникийн ухааны магистр

Авто замын барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

ШУТИС, БИАС, Авто замын барилгын инженер, Бакалавр

ШУТИС, БИАС, Авто замын барилгын инженер, Техникийн ухааны магистр

Полимер битумтэй асфальтбетоны загварчлал

ochirdorj@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол: 

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Нямжав Болдбаатар

Багш

Техникийн ухааны магистр

Барилга, сантехникийн инженер

Мэргэшсэн инженер

ШУТИС, БИАС, 2006, Ус хангамж, ус цэвэрлэгээний инженер, бакалавр

ШУТИС, БИАС, 2009, Ус хангамж, ус цэвэрлэгээний инженер,Магистр

ШУТИС, БИАС, 2012, Усны барилга байгууламж, Магистр

Гидравлик, Аэроденамик, Бохир ус цэвэрлэгээ 

n_boldbaatar@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Довдон Сүүнцацал

Дадлагажигч багш

Техникийн ухааны магистр

Усны барилга байгууламжийн инженер

ШУТИС, БИАС, 2009 он, Усны нөөц-Экологи, Бакалавр

ШУТИС, БИАС,  2012 он, Техникийн ухааны магистр

ШУТИС, БИАС, 2021 он, Усны барилга байгууламжийн инженер, Бааклавр

Газар тариалангийн бүс нутгийн хүрэн хөрсний судалгаа

suunee@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Гансүх Батзориг

Дадлагажигч багш

Техникийн ухааны магистр

Усны барилга байгууламжийн инженер

Мэргэшсэн инженер

ШУТИС, БИАС, 2011 он, Усны барилга байгууламжийн инженер, Бакалавр

ШУТИС, БИАС, 2013 он, Усны барилга байгууламжийн инженер, Техникийн ухааны магистр

Хагшаасны тооцох боломжийн судалгаа

batzorig.scea@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

Судалгааны чиглэл:

И-мэйл:

Дашдаваа Энхболор

Сургалтын мастер

Техникийн ухааны магистр

Авто замын барилгын инженер

ШУТИС, БИАС, Авто замын барилгын инженер, Бакалавр

ШУТИС, БИАС,  Авто замын барилгын инженер, Техникийн ухааны магистр

 Авто замын материалын шинжилгээ

enkhbolor08@must.edu.mn

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил: 

Боловсрол: 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

 

И-мэйл:

Отгондаваа Эрхэмбаяр

Дадлагажигч багш

Техникийн ухааны магистр

Авто замын барилгын инженер

ШУТИС, БАС, Авто замын барилгын инженер, Бакалавр

ШУТИС, БАС,  Авто замын барилгын инженер, Техникийн ухааны магистр

 Авто зам барилгын ажлын төлөвлөлт, зохион байгуулалт. Авто замын хучилт, суурь үеийн материалын шинжилгээ. Бетон хучилтад температурын нөлөөллөөс үүсэх хагарлыг бууруулах боломжийн судалгаа.

Erhembayar.o@must.edu.mn