"Тогтвортой хөгжил, хүрээлэн буй орчны инженерчлэл" олон улсын хурал болно. Өгүүлэл, илтгэл авах хугацааг 4-р сарын 26 болтол сунгаж байна.
davaatsetseg