Шилдэг бүтээлийн шалгаруулалт* ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн хүрээнд дараах төрлөөр явагдана
Багш судлаачид та бүхэн  амралтаараа энэхүү уралдаанд оролцох бэлтгэлээ хангана уу. 
 
Шилдэг бүтээлийн шалгаруулалт* ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн хүрээнд дараах төрлөөр явагдана. Багш судлаач та аль төрлөөр оролцох төлөвлөгөөтэй байна вэ?  
 
image.png
 
1. Шилдэг судалгааны өгүүлэл - Нийт шагналын сан - 9,5 сая төгрөг 
2. Шилдэг бүтээл - Нийт шагналын сан - 26,5 сая төгрөг 
3. Шилдэг технологи - Нийт шагналын сан - 30,5 сая төгрөг 
 
* Уралдааны төрөл тус бүрээр ШУТИС-ийн Захирлын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг ажиллан шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэн зохион байгуулж шалгаруулна.