ШУТИС БАС-ийн докторант Н.Одонтуяа “Барилгын буурийн суумтгай ул хөрсөнд геосинтетик арматуртай хөрсөн дэр ашиглах судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D.)-ын зэрэг хамгааллаа
admin

Барилга-Архитектурын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд дахин нэг доктор эрдмийн ажлаа амжилттай хамгааллаа. Энэ удаа ШУТИС-ийн Барилга, Архитектурын сургуулийн докторант Нямдоржийн ОдонтуяаБарилгын буурийн суумтгай ул хөрсөнд геосинтетик арматуртай хөрсөн дэр ашиглах судалгаасэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D.)-ын зэрэг хамгаалжээ. Н.Одонтуяад цаашдын ажил, үйлсэд нь өндөр амжилт хүсэн ерөөе.