МОНГОЛ-СОЛОНГОСЫН ХАМТАРСАН “ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ” СЕМИНАР 2022

2022 Mongolia-Korea Joint Seminar on

Urban Planning and Engineering

2022. 12. 20 (Мягмар) Онлайн

Байрлал: ШУТИС-ийн Төв номын сан Е604 тоот

Хурлын дарга: Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн профессор Jay Young KIM

13:00~13:10

Нээлт

Мэндчилгээ

ШУТИС-БАС-ийн захирал Б. Нарантуяа

Opening

Congratulatory Remarks

Narantuya Batmunkh, Dean, School of Civil Engineering and Architecture, MUST

13:10~13:40

“Солонгос дахь хот байгуулалтын хууль тогтоомж”

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн профессор Jongbo KIM

The Urban Development Legislation in Korea 

- Focusing on Expansion and Redevelopment

Prof. Jongbo KIM (SNU)

13:40~14:10

“Улаанбаатар хотын төлөвлөлт”

ШУТИС-БАС-ийн Архитектурын Салбарын дэд профессор

Э.Пүрэв-Эрдэнэ

Urban Development of Ulaanbaatar, Mongolia

Prof. Purev-Erdene (MUST)

14:10~14:40

“Circular Economy for Net Zero Cities”

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн профессор Jooyoung PARK

Circular Economy for Net Zero Cities

Prof. Jooyoung PARK (SNU)

14:40~15:00

Завсарлага

Break

15:00~15:30

“Бохир усны менежментийн сүүлийн үеийн чиг хандлага”

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн профессор Yongju Choi

Recent Trends of Wastewater Management

Prof. Yongju Choi (SNU)

15:30~16:00

“Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт” магистрын хөтөлбөрийн боловсруулалт

ШУТИС-БАС-ийн Архитектурын Салбарын ахлах багш А.Өэлүн

Introduction to Urban and Regional Planning Curriculum Development

Senior Lecturer Uelun. A. (MUST)

16:00~16:30

“Ухаалаг хөдөлгөөнт платформын концепцийн зураг төсөл, урьдчилсан ТЭЗҮ”

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн профессор Chungwon Lee

Concept Design and Pre-Feasibility Study for Smart Mobility Platform

Prof. Chungwon Lee (SNU)

16:30~17:00

Хэлэлцүүлэг

Хаалт

Discussion

Closing

Жич: Онлайн семинар Монгол, Солонгос хэл дээр орчуулгатай явагдана.