ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

ШУТИС, Барилга Архитектурын Сургууль ньМонголын бетоны холбоо” ТББ, “Онч тэнхлэг” ХХК, “Мөнх консалтинг” ХХК - иудтай хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа.

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд дараах чиглэлээр хамтарч ажиллах юм. Үүнд:

  1. Богино хугацааны чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах;
  2. Дадлагажигч оюутан бэлтгэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
  3. Цалинтай оюутан, тэтгэлэгт хөтөлбөр;
  4. Мэргэжлийн, техникийн, эрдэм шинжилгээний семинар, хурал, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, уралдаан тэмцээн хамтран зохион байгуулах;
  5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа хамтран хэрэгжүүлэх;
  6. Хоёр талын гадаад хамтын ажиллагааг харилцан дэмжих;
  7. Харилцан мэдээ, мэдээлэл солилцох;